شرایط ویژه اقساط برای تمامی تورها : 50% نقد ، 50% در اقساط 4 تا 10 ماه به ازای هر ماه 4% کارمزد

  1. حداکثر میزان تسهیلات پرداختی معادل 50% هزینه تور و تا سقف 10 میلیون تومان برای هر نفر ( هر مسافر فقط در صورتی می‌تواند از تسهیلات استفاده نماید که یا خودش دارای چک صیادی باشد یا یکی از اقوام درجه یک ایشان ).با توجه به اینکه مسافر دارای چک فقط تا سقف 10 میلیون تومان می تواند از تسهیلات استفاده کند ، در صورتی که در یک گروه فقط یک نفر دارای چک باشد فقط تا سقف 10 میلیون تومان از 50 درصد ارزش قرار دارد می‌توان استفاده نماید.به عبارتی دیگر هر حساب بانکی که دارای چک معتبر باشد فقط فقط تا سقف 10 میلیون تومان را پوشش می دهد و برای استفاده از مبالغ بیشتر نیاز به تعداد چک بیشتر است.
  2. حداقل 7 روز کاری قبل از تاریخ سفر باید خرید تور و آماده سازی مدارک به صورت کامل آنجام شود.
  3. باز پرداخت اقساط در دوره های 4 الی 9 ماهه با محاسبه کارمزد 4% به ازای هر ماه از مجموع رقم تسهیلات
  4. صادر کننده چک حتما باید یکی از مسافرین استفاده کننده از تور و یا اقوام درجه یک وی باشد که در این صورت ارائه کپی مدارک شناسایی طرفین جهت احراز نسبت الزامی می باشد.
  5.  حساب مبدا چک حتما باید شهر تهران باشد.چک فقط برای یکی از بانک های عامل مورد قبول بوده و از پذیرش چک موسسات مالی و اعتباری معذوریم.
  6. ارائه کپی شناسنامه و کارت ملی صاحب چک
  7. ارائه چک صادر شده بدون قلم خوردگی و فاقد پشت نویسی به ازای هر قسط و هر ماه یک چک
  8. ارائه کپی گذرنامه کلیه مسافران در صورت سفر خارجی و کپی کارت ملی در صورت سفر داخلی الزامی است.
  9.  تکمیل فرم سرمایه گذاری و امضا ذیل هر دو صفحه فرم “خدمات گردشگری” توسط مشتریان الزامی است.
نظرات شما
5/5
Print Friendly, PDF & Email