بهترین رستوران های استانبول با قیمت و عکس

قیمت تور استانبول

تور ارزان استانبول

استانبول یکی از بهترین مقاصد گردشگری و صنعت غذایی جهان است و دارای رستوران‌های بسیاری با غذاهای محلی و جهانی است. در زیر بهترین رستوران‌های استانبول با قیمت و عکس را برای شما معرفی می‌کنم:

۱. رستوران کاریوم: این رستوران در منطقه کادیکوی واقع شده است و دارای غذاهای محلی ترکیه‌ای است. قیمت برای دو نفر حدود ۱۵۰ ترکیه‌ی لیر است.

کاریوم

۲. رستوران نوبت: این رستوران در منطقه بشیکتاش واقع شده است و دارای غذاهای جهانی مانند استیک، سوشی و غیره است. قیمت برای دو نفر حدود ۲۵۰ ترکیه‌ی لیر است.

نوبت

۳. رستوران زینگارا: این رستوران در منطقه کادیکوی واقع شده است و دارای غذاهایی مانند قارچ دیاوولو، کباب بخاری و غیره است. قیمت برای دو نفر حدود ۲۰۰ ترکیه‌ی لیر است.

زینگارا

۴. رستوران روملی: این رستوران در منطقه تقسیم واقع شده است و دارای غذاهای محلی ترکیه‌ای است. قیمت برای دو نفر حدود ۱۵۰ ترکیه‌ی لیر است.

روملی

۵. رستوران مرمره: این رستوران در منطقه بشیکتاش واقع شده است و دارای غذاهای محلی ترکیه‌ای است. قیمت برای دو نفر حدود ۲۰۰ ترکیه‌ی لیر است.

مرمره

توصیه می‌شود قبل از بازدید از هر رستوران، برنامه‌ریزی و تحقیق کنید تا بتوانید از بهترین تجربه‌های غذایی در استانبول بهره‌مند شوید.

Print Friendly, PDF & Email

همچنین ممکن است موارد زیر را بپسندید