تماس بگیرید  ۰۲۱۲۸۴۲۴۳۶۰

اکوتوریسم و مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها

مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها به نقش آنها در جامعه می‌پردازد و از جمله مباحث اخلاق در کسب و کار است و قانون بایسته‌ای ندارد. حمایت از صنعت گردشگری و بخصوص بوم‌گردی‌ها در راستای اشتغال جامعه محلی و درکنار آن افزایش اشتیاق جوامع شهری و روستای به منظور زندگی در دیار خود امری شایسته است که می‌تواند از جمله مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌هایی باشد که در پی دستاورد های غیرمالی برای سازمان خود هستند.