۰۲۱۲۲۲۵۶۷۷۵ -- ۰۹۹۱۳۵۴۵۶۵۸

ثبت شکایت

در صورت وجود هر گونه شکایت از راه‌های زیر ارتباط برقرار کنید:

        تلفن تماس: ۲۲۲۵۶۷۷۵- ۰۲۱

         تلگرام: khateratezibaadmin@

        ایمیل: info@khaterateziba.com