تلفن ۰۲۱۲۸۴۲۴۳۶۰ ۰۲۱۹۱۰۳۵۰۱۴

ثبت شکایت

در صورت وجود هر گونه شکایت از راه‌های زیر ارتباط برقرار کنید:

        تلفن تماس: ۹۱۰۳۵۰۱۴- ۰۲۱

        ارسال پیام صوتی:  ۲۸۴۲۴۳۶۰-۰۲۱ 

        ایمیل:info@khaterateziba.com