۰۲۱۲۶۲۱۵۹۳۷ - ۰۲۱۲۲۶۵۸۳۱۳ - ۰۹۹۱۳۵۴۵۶۵۸

مقررات لغو رزرو اقامتگاه

قوانین لغو رزرو اقامتگاه‌ها بسته به شرایط و زمان لغو رزرو یک قانون مشخص ندارد. خاطرات زیبا تابع شرایط کنسلی اقامتگاه‌ها هست و هیچ کمیسیونی از بابت کنسلی از مسافر دریافت نمی‌کند.بنابراین مبلغ جریمه در زمانی که مسافر کنسل کند اعلام و از مبلغ واریزی کسر می‌گردد و مابقی مبلغ به مسافر برمی‌گردد.